Strona startowa

 
 
Informacje
KontaktPomoc


Ogłoszenia


Struktura

Projekty UnijnePomoc > Dom Dziennego Pobytu

Untitled document

Dom Dziennego Pobytu na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu prowadzi Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Florencja II”.
adres:
ul. Św. Wincentego 1
86 – 100 Świecie

tel.: 52 33 03 075

Dyrektor: p. Teresa Pisarczyk
Kierownik: p. Anna Górecka


Regulamin Organizacyjny Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych

Tabela odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu obowiązująca od 01.01.2019 roku.
Zarządzenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu w 2019 roku za pobyt w Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych w Świeciu przy ul. Św. Wincentego 1

Uchwała nr 262/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 września 2009
w sprawie ustalenia w zakresie zadań własnych szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za świadczenia w formie pobytu w ośrodkach
wsparcia prowadzonych przez Gminę Świecie.

 

Tabela odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu obowiązująca od 02.01.2018 roku.


Zarządzenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu z dnia 03 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu w 2017 roku za pobyt w Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych w Świeciu przy ul. Św. Wincentego 1

Tabela odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu obowiązująca od 04.01.2017 roku.

Zarządzenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu z dnia 04 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu w 2016 roku za pobyt w Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych w Świeciu przy ul. Św. Wincentego 1

 

 

Tabela odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu obowiązująca od 05.01.2016 roku.


 

Tabela odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu obowiązująca od 01.10.2015 roku.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1058 ) nakłada na Ośrodki Pomocy Społecznej obowiązek zmian odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu od 01.10.2015 roku.

Zarządzenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu z dnia 02 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu w 2014 roku za pobyt w Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych w Świeciu przy ul. Św. Wincentego 1

 

 

 Prezentacja dotychczasowej działalności Domu Dziennego Pobytu.

Placówka funkcjonuje od 01.02.2009r. W ramach jej działalności uczestnicy mogą korzystać z:

·         terapii zajęciowej

·         ogólnej rehabilitacji ruchowej

·         kołek zainteresowań:

a)      gry towarzyskie i sportu

b)      muzyczno – wokalne

c)       literackie

d)      plastyczne

e)      dyskusyjne

f)       robótek ręcznych

Na terenie Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych oraz poza ośrodkiem wsparcia organizowane są imprezy:

·         występy wokalne (np. klubu seniora „Kociewiacy”)

·         wyjazdy na Regionalny Zjazd Domów Dziennego Pobytu

·         organizowanie spotkań z okazji Dnia Babci, Dnia Dziadka, Walentynek, Dnia Kobiet, Dnia Ojca

·         imprezy integracyjne z uczestnikami  innych domów; Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu


 

Procedura skierowania:
Ośrodek Pomocy Społecznej po przeprowadzonym postępowaniu wydaje indywidualną decyzję administracyjną o skierowaniu do Domu Dziennego Pobytu oraz odpłatności za pobyt w tym Domu. Podstawą do podjęcia decyzji jest wizyta pracownika socjalnego i przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby starającej się o tę formę pomocy.  

 

 

Krótka informacja o zakresie działalności placówki.
Jest to ośrodek wsparcia dziennego przeznaczony dla osób starszych, które z powodu choroby, niepełnosprawności lub innych przyczyn wymagają częściowej opieki osób drugich. Stwarza szansę na jak najdłuższe utrzymanie osoby wymagającej opieki w jej środowisku zamieszkania, poprzez aktywizację społeczną.

 

 

 

© BM Computers 2010  
odwiedzin

Poprzednia wersja strony www 2008-2010
Poprzednia wersja strony www 2006-2008