Strona startowa

 
 
InformacjeKontaktPomoc
Ogłoszenia

Struktura

Projekty UnijnePomoc > Dom Dziennego Pobytu

Untitled document

Dom Dziennego Pobytu na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu prowadzi Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Florencja II”.
adres:
ul. Św. Wincentego 1
86 – 100 Świecie

tel.: 52 33 03 075

Dyrektor: p. Teresa Pisarczyk
Kierownik: p. Agata Andrykowska


 Regulamin Organizacyjny Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych

 

Uchwała nr 262/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 września 2009
w sprawie ustalenia w zakresie zadań własnych szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za świadczenia w formie pobytu w ośrodkach
wsparcia prowadzonych przez Gminę Świecie.

Zarządzenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu
z dnia 02 stycznia 2014 r.
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego
kosztu w 2014 roku za pobyt w Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych
w Świeciu przy ul. Św. Wincentego 1

 

Tabela odpłatności za pobyt w Domu:

1.      Osoba samotna

Lp.

Kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej określone wg art. 8 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności w % ustalona od wysokości średniego miesięcznego kosztu pobytu

1.

Dochód do 150%

Nieodpłatnie

2.

150,01% -200%

10%

3.

200,01% - 300%

20%

4.

300,01% - 400%

30%

5.

400,01% - 500%

40%

6.

500,01% - powyżej

100%

 

2.      Osoba w rodzinie

Lp.

Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie  określone wg art. 8 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności w % ustalona od wysokości średniego miesięcznego kosztu pobytu

1.

Dochód do 125%

Nieodpłatnie

2.

125,01% -200%

10%

3.

200,01% - 265%

20%

4.

265,01% - 395%

30%

5.

395,01% - 530%

40%

6.

530,01% - powyżej

100%

 
 

Prezentacja dotychczasowej działalności Domu Dziennego Pobytu.

Placówka funkcjonuje od 01.02.2009r. W ramach jej działalności uczestnicy mogą korzystać z:

·         terapii zajęciowej

·         ogólnej rehabilitacji ruchowej

·         kołek zainteresowań:

a)      gry towarzyskie i sportu

b)      muzyczno – wokalne

c)       literackie

d)      plastyczne

e)      dyskusyjne

f)       robótek ręcznych

Na terenie Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych oraz poza ośrodkiem wsparcia organizowane są imprezy:

·         występy wokalne (np. klubu seniora „Kociewiacy”)

·         wyjazdy na Regionalny Zjazd Domów Dziennego Pobytu

·         organizowanie spotkań z okazji Dnia Babci, Dnia Dziadka, Walentynek, Dnia Kobiet, Dnia Ojca

·         imprezy integracyjne z uczestnikami  innych domów; Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu


 

Procedura skierowania:
Ośrodek Pomocy Społecznej po przeprowadzonym postępowaniu wydaje indywidualną decyzję administracyjną o skierowaniu do Domu Dziennego Pobytu oraz odpłatności za pobyt w tym Domu. Podstawą do podjęcia decyzji jest wizyta pracownika socjalnego i przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby starającej się o tę formę pomocy.  

 

 

Krótka informacja o zakresie działalności placówki.
Jest to ośrodek wsparcia dziennego przeznaczony dla osób starszych, które z powodu choroby, niepełnosprawności lub innych przyczyn wymagają częściowej opieki osób drugich. Stwarza szansę na jak najdłuższe utrzymanie osoby wymagającej opieki w jej środowisku zamieszkania, poprzez aktywizację społeczną.

 

 

 

© BM Computers 2010  
odwiedzin

Poprzednia wersja strony www 2008-2010
Poprzednia wersja strony www 2006-2008