Czym zajmuje się ośrodek pomocy społecznej?

Ośrodek pomocy społecznej to instytucja niezbędna do pomocy ludziom w trudnych sytuacjach życiowych. Wykorzystują one uprawnienia, zasoby oraz możliwości, aby pomagać innym. Czym zajmuje się ośrodek pomocy społecznej? Jakie są jego zadania? Tego dowiesz się w niniejszym artykule. 

Pomoc społeczna – czym się zajmuje? 

Organizacją pomocy społecznej zajmują się ograny administracji rządowej. Działają one na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi. Ośrodek pomocy społecznej skupia się na wspieraniu rodzin i osób w zaspokajaniu potrzeb i pomaga im żyć w godnych warunkach. Rodziny z problemami mogą mieć trudność z integracją ze środowiskiem, dlatego pomoc społeczna stara się, aby usamodzielniły się one życiowo.

Do zadań ośrodka pomocy społecznej należy praca socjalna, prowadzenie infrastruktury socjalnej, przyznawanie i wypłacanie świadczeń pieniężnych oraz realizacja zadań związanych z potrzebami społecznymi. Pomoc społeczna stara się także szukać nowych form pomocy dla osób oraz rodzin potrzebujących. 

Jakie są cele działalności pomocy społecznej?

Głównym celem ośrodka pomocy społecznej jest profesjonalna pomoc rodzinom dotkniętych patologią społeczną, między innymi: 

 • przemocą fizyczną,
 • wykorzystywaniem seksualnym,
 • alkoholizmem,
 • narkomanią,
 • innymi rodzajami przemocy (np. finansową, psychiczną).

Ośrodki pomocy społecznej zapewniają wsparcie w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych oraz doprowadzenie do usamodzielnienia osób i rodzin. Pomoc, jaką oferują to zapewnienie dochodu, dzięki wypłacaniu świadczeń pieniężnych osobom poprodukcyjnym, niepełnosprawnym oraz osobom o niskich dochodach. Działania pomocy społecznej mają doprowadzić do ustabilizowania stanu osoby lub rodziny, a następnie zapobiegać powstawaniu nowych problemów lub przed powrotem do stanu pierwotnego. 

Komu przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej?

Do ośrodka pomocy społecznej najczęściej zgłaszają się osoby w trudnej sytuacji życiowej z powodu: 

 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności lub ciężkiej choroby,
 • przemocy w rodzinie (różnego rodzaju),
 • sieroctwa, 
 • biedy, niemożności życia w godnych warunkach,
 • potrzebujące ochrony (np. samotne matki),
 • osoby po zwolnieniu z zakładu karnego.

Często są to też osoby wielodzietne, które nie mogą sobie poradzić z problemami wychowawczo-opiekuńczymi lub dzieci pochodzące z takich dysfunkcyjnych rodzin. Specjaliści z ośrodków pomocy społecznej starają się pomóc takim osobom poprzez udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku, przyznanie świadczeń pieniężnych, opłacanie składek ubezpieczeniowych, organizowanie świadczeń opiekuńczych, sprawienie pogrzebu oraz kierowanie do innych placówek pomocy.

W celu ustalenia sytuacji osób, które zgłoszą się pomoc, przeprowadza się rodzinny wywiad środowiskowy. Nie wyrażenie zgody na przeprowadzenie takiego wywiadu przez pracownika socjalnego lub/i odmowa złożenia oświadczenia o dochodach i stanie majątkowym stanowi podstawę, aby odmówić świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *