Jakie są formy pomocy społecznej?

W dzisiejszych naprawdę trudnych czasach każdy z nas stara się oszczędzić jak tylko jest w stanie. Zaczęliśmy bardziej zwracać uwagę na ceny na półkach sklepowych poszczególnych produktów, zużycie prądu, gazu czy przede wszystkim ogrzewanie, które chyba najbardziej ze wszystkich problemów mrożą krew w żyłach ludzi w ostatnich miesiącach. Kryzys na który nałożyła się i trwająca długi czas pandemia, galopująca inflacja, a także wojna za wschodnią granicą spowodował znaczny wzrost zainteresowania wszelakimi pomocami społecznymi, z których szczególnym cieszą się naturalnie te o charakterze pieniężnym.

Jakie są świadczenia społeczne?

  • zasiłek stały, okresowy bądź celowy,
  • specjalny zasiłek celowy
  • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie
  • pomoc dla rodzin zastępczych
  • pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom, które opuszczają niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych, ale także domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie czy również domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, ponadto schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz rodziny zastępcze,
  • świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uchodźców.

Komu przysługuje zasiłek stały?

Stały zasiłek przysługuje jedynie osobom, które ze względu na wiek bądź niepełnosprawność są całkowicie niezdolne do pracy, samotnej bądź pozostającej w rodzinie, jeżeli jej dochód nie przekracza określonej w ustawie normy. Całkowicie niezdolnej do pracy oznacza w przypadku wieku: wiek 60 lat u pań i 65 lat u panów, natomiast w przypadku możliwości fizycznych: osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji/zaliczenie do grupy osób z niepełnosprawnościami/znaczny bądź umiarkowany stopień niepełnosprawności. Maksymalna kwota zasiłku wynosi 529 złotych.

Dla kogo zasiłek okresowy?

Jest dla pojedynczej osoby bądź rodziny, dla której comiesięczny dochód bądź jego brak, nie wystarcza do spełnienia podstawowych potrzeb życiowych. Dla osoby samotnie gospodarującej zasiłek zależy od kryterium dochodowego, ale nie może być niższy niż 20 złotych miesięcznie. Dla rodzin zasiłek nie może być niższy niż 50% różnicy dochodem przypadającym na jedną osobę, a kryterium dochodowym rodziny, a jej dochodem.

Zasiłek celowy

Jest przyznawany głownie osobom bezdomnym, ale także osobom, które doświadczyły wypadku losowego bądź klęski żywiołowej czy ekologicznej. Jest przyznawany na pokrycie podstawowych potrzeb życiowych, np. zakupu żywności, leczenia, zakupu leków, odzieży, opału i innych niezbędnych do życia rzeczy. 

Specjalny zasiłek celowy

Świadczenie przysługujące pojedynczej osobie bądź rodzinie, których dochody przekraczają kryteria ustawowe, jednak w wysokości nieprzekraczającej dochodu osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. Przyznawane w szczególnych przypadkach.

Zasiłek celowy na posiłek

Czyli dożywianie dzieci i uczniów w szkołach – 150% kryterium dochodowego, co oznacza 771 zł na członka rodziny.

Zasiłek celowy na zasadach zwrotu

Podobnie jak specjalny zasiłek celowy przysługuje osobie bądź rodzinie, których dochody przekraczają kryteria ustawowe, jednak pod warunkiem zwrotu części kwoty.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *